Shromáždění 12.11.

POZVÁNKA

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Švédská č. p. 664/29, Ostrava-Muglinov

Datum: úterý 12. listopadu 2019 v 18:00 ve schůzovní místnosti.

Program:

1) Zahájení

2) Informace o volbách do Výboru SVJ v 5/2020

3) Investice na roky 2019 a 2020 a v dalších letech

· Regulace topné soustavy

· Výměna vodoměrů a indikátorů tepla

· Průkaz energetické náročnosti

· dlažba v přízemí, výměna dveří ve vstupní chodbě

4) Nové smlouvy, finance

5) Diskuze, různé

6) Závěr

Výbor SVJ


02.11.2019 10:22:10 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz


Pozvánka na schůzi SVJ

POZVÁNKA

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Švédská č. p. 664/29, Ostrava-Muglinov

  

Datum:    úterý 4.6.2019 v 18:00,

ve schůzovní místnosti.

 

 Program:

1)     Zahájení

2)     Ustavení nového výboru SVJ, vyřízení připomínek ze schůze 26.2.

3)     Schválení zprávy o hospodaření a činnosti společenství za rok 2018 a účetní závěrky za rok 2018

4)     Vyúčtování služeb za rok 2018 a úpravy předpisu nájemného od 1.7.2019

5)     Investice na roky 2019 a 2020

·        Výměna lina

·        Regulace topné soustavy

·        Výměna vodoměrů a indikátorů tepla

·         Průkaz energetické náročnosti

6)     Navrhované investice v dalším období (např. dlažba v přízemí, výměna dveří ve vstupní chodbě)

7)     Nové smlouvy, finance, odměny a náhrady členů výboru v roce 2019

8)     Diskuze, různé

9)     Závěr

 Výbor SVJ


24.05.2019 09:28:42 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz


Pozvánka

POZVÁNKA

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Švédská č. p. 664/29, Ostrava-Muglinov

Datum: úterý 26.2.2019 v 18:00,

ve schůzovní místnosti.

Program:

1) Zahájení

2) Volba nových členů výboru p. Ing. Drahomíra Janíčka a p. Radovana Kopřivy

3) Diskuze, různé

4) Závěr

Výbor SVJ


14.02.2019 18:13:34 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis SVJ 11.12.2018

Zápis ze Shromáždění SVJ ze dne 11.12.2018.
18.01.2019 00:00:00 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se