Pozvánka na Shromáždění

POZVÁNKA
na shromáždění Společenství vlastníků domu Švédská č. p. 664/29, Ostrava-Muglinov

Datum: úterý 4. duben 2017 v 18:00,
v zasedací místnosti - sušárně.

Program:
1. Zahájení
2. Představení nového správce – RAJA, správa nemovitostí s.r.o.
3. Výtah
Dotace, dofinancování 10 000 Kč na vlastníka;
Příspěvek na provoz výtahu;
Časový harmonogram stavby, opatření;
4. Plán investic na roky 2017 a 2018
Schválení malování a nové kotelny;
5. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a zprávy o hospodaření a činnosti společenství za rok 2016
6. Vyúčtování služeb za rok 2016 a úpravy předpisu nájemného od 1.5.2017
7. Nové smlouvy, finance, odměny a náhrady výboru
8. Diskuze, různé
9. Závěr

V Muglinově, dne 20.3.2017
Srdečně zve výbor společenství


20.03.2017 00:00:00 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Dotace k výtahu SCHVÁLENA!

PROGRAM PODPORA BYDLENÍ PRO ROK 2017

Dne 3. března 2017 schválila ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 9/2017 seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2017.

Výsledky posouzení a hodnocení žádostí

Schválené žádosti:


13.03.2017 16:18:03 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Domovní řád

V příloze je ke stažení platný domovní řád:
28.02.2017 18:54:14 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Smlouva s RAJA správa nemovitostí s.r.o.

Od 1.1.2017 má naše Společenství nového správce domu. Je jím společnost RAJA - správa nemovitostí s.r.o.
Příkazní smlouva je k nahlédnutí zde.

28.12.2016 16:12:46 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Výbor 1.12.2016

Společenství vlastníků domu čp. 664, Ostrava – Muglinov, 
Zápis ze schůze výboru
konané dne 1. prosince 2016 v bytě č. 9

Schválený program schůze:
1. Zápis z poslední schůze shromáždění
2. Doplňující volby do výboru
3. Zápis změn do rejstříku společenství
4. Projednání textu příkazní smlouvy s novým správcem
5. Setkání se zástupcem nového správce
6. Kontrola plánu revizí
7. Různé

Přílohy:20.12.2016 14:06:32 | Autor: ing. Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se