« Úvod | Zápis SVJ 4.6.2019 »

Stav dotace Zelená úsporám

IMG_2433_m

Po delší odmlce se opět vracím k psaní pro náš informační web. Realizace zateplení našeho domu, jak všichni víme, byla ukončena a dílo bylo výborem převzato bez vad a nedodělků. V současné době se výbor schází 1x měsíčně, aby řešil provozní záležitosti v domě.


Hlavním tématem pozornosti výboru je završení naší žádosti (č. 12967507) o získání dotace z Ministerstva životního prostředí z programu Zelená úsporám. Po ukončení realizace díla jsme museli na Státní Fond ŽP dodat závěrečnou dokumentaci, včetně předávacích protokolů a zvláštní přílohy, která shrnuje oprávněné náklady pro přiznání dotace. Můžeme sdělit členům Společenství, že všechny dokumenty byly včas a kompletně předány. Následně jsme obdrželi ze SFŽP Smlouvu o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám v celkové výši uznatelných nákladů 1 326 150,-Kč. Smlouvu jsme ještě v říjnu podepsanou odeslali zpět na SFŽP. SFŽP má nyní dle Smlouvy 90 dní na zaslání celé částky na náš bankovní účet. O připsání částky na náš účet, bude výbor  informovat členy Společenství prostřednictvím informačního webu a na nástěnce v domě.
17.11.2011 16:29:20 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se