« Úvod | Zápis SVJ 4.6.2019 »

Pozvánka na schůzi Společenství

POZVÁNKA
na shromáždění členů Společenství vlastníků domu Švédská č. p. 664/29, Ostrava-Muglinov

Datum: pondělí 30. května 2016 v 18:00,
v zasedací místnosti v přízemí domu.

Program:
1. Zahájení
2. Doplňovací volby do výboru společenství vlastníků (návrh ing. Petr Vychopeň)
3. Hlasování o realizaci výstavby nového výtahu pro zajištění bytového domu bez bariér (znění hlasování je uvedené v příloze této pozvánky)
4. UkončeníČlenové společenství se mohou seznámit s podklady k bodu 3. u pana ing. Petra Vychopně. 
Podklady pro jednání jsou:
Finanční rozvaha realizace výtahu připravena ing. Petrem Vychopněm (s rozvahou byli vlastníci  ústně seznámeni na schůzi shromáždění  dne 12.5.2016)

Pro rozhodnutí o realizaci výtahu je zapotřebí s odkazem §1129 NOZ, 2/3 hlasů všech vlastníků.

V Ostravě dne 15.5.2016
Srdečně zve výbor společenství

Příloha k pozvánce:

Text hlasování:
1.Souhlasím/Nesouhlasím s výstavbou nového výtahu v domě pro zajištění bezbariérového přístupu k bytům: cena za dodávku a montáž cca  988 tis. Kč,  tj. cena na 1 vlastníka bytu cca 61 750,-Kč,  realizace 2.Q 2017 s možnostmi financování: 
bez dotace
 z FO 348 tis.Kč + příspěvky vlastníků ve výši 40 tis.Kč na jeden byt

v případě dotace v max. možné výši 485 tis.Kč: 
z FO 348 tis Kč+ příspěvky vlastníků ve výši  8 750,-Kč na jeden byt

2. Souhlasím/Nesouhlasím s úhradou nákladů za stavební dozor při realizaci výtahu ve výši 20 tis. Kč vč. DPH z FO


15.05.2016 00:00:00 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se