« Úvod | Shromáždění 12.11. »

Zápis 30.5.2016

Zápis ze shromáždění 
Společenství vlastníků domu č. p. 664, Ostrava – Muglinov, 
konané dne 30. května 2016 v suterénu domu.

Schválený program schůze:
1. Zahájení
2. Doplňovací volby do výboru společenství vlastníků (navržen ing. Petr Vychopeň)
3. Hlasování o realizaci výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu ke všem bytům v domě (znění bodu hlasování uveden v programu schůze)
4. Ukončení


Hlavní body z jednání a přijatá usnesení:
  • Pan Keller oznámil odstoupení z funkce místopředsedy výboru a členství ve výboru společenství k 30.7.2016 a předal výboru písemné oznámení o odstoupení z funkcí ve výboru společenství.
  • Ing. Petr Vychopeň byl zvolen novým členem výboru namísto odstoupivšího Jana Kadlece.
  • Shromáždění ukládá výboru zorganizovat písemné hlasování mimo zasedání o podání výpovědi mandátní smlouvy současnému správci domu SBD Hlubina tak, aby výpověď byla podána do 30.6.2016. 
  • Společenství odsouhlasilo dvoutřetinovou většinou všech vlastníků jednotek realizaci výtahu v domě s financováním z FO a příspěvky vlastníků bytových jednotek.
  • Společenství odsouhlasilo dvoutřetinovou většinou všech vlastníků jednotek úhradu nákladů za stavební dozor při realizaci výtahu ve výši 20 tis. Kč vč. DPH z FO.
  • Na základě výsledků hlasování Shromáždění ukládá výboru podepsat Smlouvu o dílo (SOD) č. 413/2016 s vybraným dodavatelem a zahájit práce vedoucí k získání stavebního povolení a podání žádosti o státní dotaci.

Celý zápis ze schůze Společensví je k dispozici zde.

23.06.2016 09:11:10 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se