« Úvod | Zápis SVJ 4.6.2019 »

Výbor 13.6.2016

Společenství vlastníků domu čp. 664, Ostrava – Muglinov, 
konané dne 13. června 2016 v suterénu domu.

Schválený program schůze:
1. Zápis z poslední schůze shromáždění
2. Rezignace 2 členů výboru
3. Předání funkcí
4. Volby
5. Zápis změn do rejstříku společenství
6. Výpověď mandátní smlouvy SBD
7. Výběrové řízení na nového správce
8. Výtah postup
9. Elektro rekonstrukce postup
10. Rozúčtování nákladů na teplo od r.2016
11. Účetní závěrka za rok 2015
12. Různé


Hlavní body jednání a přijatá usnesení:
  • Do funkce předsedy Společenství vlastníků domu č. p. 664, Ostrava-Muglinov byl zvolen ing. Miroslav Dlouhý všemi hlasy (100%).
  • Výbor bude pracovat ve složení - předseda výboru ing. Miroslav Dlouhý, místopředseda výboru ing. Vladimír Keller a člen výboru ing. Petr Vychopeň.
  • Ing. Vychopeň zajistí podpisy vlastníků jednotek s vyjádřením k výpovědi mandátní smlouvy do 23.6.2016.
  • Ing. Dlouhý doručí prokazatelně výpověď SBD Hlubina 27.6.2016.
  • Výbor ve výběrovém řízení vybral jako nejvýhodnější nabídku nabídku fy Dormat. Důvody jsou uvedeny v protokolu o výběrovém řízení.
  • Výbor se dohodl na zachování stávajícího poměru základní a pohyblivé složky ve vyúčtování tepla tj. ve výši 40% základní a 60% pohyblivé složky. Ing. Dlouhý zašle oznámí o rozhodnutí na SBD Hlubina paní Stavačové.
  • Účetní uzávěrka za rok 2015 bude předložena na nejbližší schůzi shromáždění ke schválení.

23.06.2016 09:27:33 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se