« Úvod

Schůze SVJ 24.11.2016

Zápis ze shromáždění 
Společenství vlastníků domu č. p. 664, Ostrava – Muglinov, 
konané dne 24. listopadu 2016 v suterénu domu.

Schválený program schůze:
1. Zahájení
2. Hlasování o novém správci domu – RAJA, správa nemovitostí s.r.o.
3. Doplňovací volby do výboru společenství vlastníků (návrh Mgr. Rachfalík)
4. Informace o ukončených a probíhajících akcích v domě
5. Plánované akce v roce 2017
6. Schválení účetní závěrky za rok 2015 a zpráva o hospodaření společenství
7. Diskuse, různé
8. Ukončení

Přílohy:
Příloha k účetní závěrce 201620.12.2016 13:47:01 | Autor: ing. Miroslav Dlouhý | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se