« Úvod | Dotace k výtahu SCHVÁL... »

Pozvánka na Shromáždění

POZVÁNKA
na shromáždění Společenství vlastníků domu Švédská č. p. 664/29, Ostrava-Muglinov

Datum: úterý 4. duben 2017 v 18:00,
v zasedací místnosti - sušárně.

Program:
1. Zahájení
2. Představení nového správce – RAJA, správa nemovitostí s.r.o.
3. Výtah
Dotace, dofinancování 10 000 Kč na vlastníka;
Příspěvek na provoz výtahu;
Časový harmonogram stavby, opatření;
4. Plán investic na roky 2017 a 2018
Schválení malování a nové kotelny;
5. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a zprávy o hospodaření a činnosti společenství za rok 2016
6. Vyúčtování služeb za rok 2016 a úpravy předpisu nájemného od 1.5.2017
7. Nové smlouvy, finance, odměny a náhrady výboru
8. Diskuze, různé
9. Závěr

V Muglinově, dne 20.3.2017
Srdečně zve výbor společenství20.03.2017 00:00:00 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se