« Úvod | Shromáždění 12.11. »

Schůze výboru 11.3.

Výbor se sešel na své první letošní schůzi, aby projednal postup příprav zateplení domu. Schůze se účastnili všichni členové výboru a pan Vychopeň. Program dotací. Koncem března se očekává vyhlášení nového Programu dotací pro podporu kvalitního zateplení budov nepanelového typu. Vyhlášení programu a podmínky pro podání žádosti a kritéria pro získání dotací bude sledovat pan Vychopeň a ihned po vyhlášení výbor projedná možnost čerpání dotací. Kvůli programu bude nutné oddělit rozpočet na zateplení domu od rozpočtu na opravu lodžií a ostatní práce. Rozšíření projektu. Po konzultacích s projektantem a odborníkem z VŠB na zateplení budov výbor navrhuje rozšíření projektu o zateplení celého domu, tedy včetně východní a západní balkónové zdi. Tímto by se vyrovnaly tepelné rozdíly zdí, které v budoucnu budou způsobovat problémy. Je rovněž možné, že podmínky dotačního programu budou vyžadovat energetický audit domu. Další rozšíření projektu spočívá v úpravě atiky a ve svedení dešťové vody do vnitřního odpadu. V současnosti voda z atiky stéká nekontrolovaně. Tato rozšíření je nutné projednat a odsouhlasit na členské schůzi, která by měla proběhnout koncem dubna. Ostatní. Byla odeslána poptávka na modernizaci nouzového osvětlení. Předpokládaná cena nepřesáhne 43.000,- Kč. Viz zápis z předcházející členské schůze.

09.04.2009 19:10:03 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se