« Úvod | Zápis SVJ 4.6.2019 »

Schůze výboru 8.4.

Výbor se mimořádně sešel, aby projednal podmínky nově spuštěného Programu na podporu zateplení domů nepanelových technologií. Podmínky programu lze nalézt zde. Po prostudování podmínek programu 'Zelená úsporám' (poděkování panu Vychopňovi) musel výbor konstatovat, že stavební technologie našeho domu (BP70 OS) nevyhovuje podmínkám programu a na dotace z tohoto programu tedy nedosáhneme. Výbor rozhodl o svolání členské schůze s následujícím programem: Termín konání: v pondělí 20.4.2009 v 1800 hod. Program:

1. Úvod

2. Kontrola zápisu z předchozí schůze

3. Návrh předpokládané výše nákladů na údržbu a opravy domu v roce 2009

4. Návrh předpokládaných měsíčních plateb spojených se správou domu na rok 2009/2010

5. Projednání dalšího postupu při revitalizaci domu – výběr ze tří variant:

• pokračovat v již členskou schůzí schváleném postupu (cena dle projektu cca 200 tis./byt)

• schválit zateplení celého domu (4 stěny, rekonstrukce balkonů, atika - cena dle projektu cca 300 tis./byt) a dodržet původní časový harmonogram (realizace podzim 2009)

• schválit zateplení celého domu (4 stěny, rekonstrukce balkonů, atika - cena dle projektu cca 300 tis./byt) a posunout časový harmonogram na podzim 2010

6. Volba nového člena výboru

7. Ostatní, diskuse

8. Závěr


09.04.2009 19:42:29 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se