« Úvod | Shromáždění 12.11. »

Členská schůze 20.4.

Dne 20.4.2009 proběhla členská schůze Společenství v tradičních prostorách domu.

Zápis z jednání:


1. - 2. V úvodu schůze byl schválen navržený program a proběhla kontrola zápisu z minulé schůze.

3. Byl předložen návrh předpokládané výše nákladů na údržbu a opravy domu. Návrh předpokládá náklady na modernizaci nouzového osvětlení, náklady na odečet spotřeby tepla firmou ITEM pro potřeby rozúčtování a úhradu původního projektu zateplení (doposud neodečteno z našeho účtu). V tomto bodě byla vznesena připomínka na reklamaci měřících přístrojů panem Janíčkem, neboť v jeho případě byl odečet nulový.

4. Společenství bere na vědomí návrh předpokládaných měsíčních plateb spojených se správou domu na rok 2009/2010 předložený správcem domu - SBD Hlubina. V případě nesouhlasu některého z vlastníků bytu se 43% navýšením zálohy na dodávku tepla lze sjednat s družstvem individuální úpravu (hlasování: 12-ano/1-ne/0-zdržel).

5. Odsouhlašeno odložení zateplení a rekonstrukce lodžií na podzim 2010 s tím, že vypracování nové projektové dokumentace bude objednáno nejdříve začátkem r. 2010 (hlasování 11-ano/1-ne/1-zdržel). Proběhla diskuse o možnosti provést komplexní zateplení všech čtyř stěn. Rozhodnutí o celkovém rozsahu prací bylo odloženo na počátek roku 2010 spolu s konkrétním zajištěním financování.

6. Do výboru Společenství byl navržen a zvolen pan Jan Kadlec namísto odcházejícího předsedy pana Černína.

7. a) Řešit opravu svodu a problém kondenzované vody mimo projekt zateplení jako běžnou opravu (Kadlec).

   b) Požadavek na schválení stavby krbu s komínovým vývodem na střechu za účelem odstranění vlhkosti (Chlebečková/Rachvalík). Výbor požaduje předložení žádosti se specifikací prací.

   c) Příspěvek na výměnu garážových vrat z fondu oprav garáží (Brabencová). Výbor požaduje předložení žádosti.

   d) Úprava vyspádování střechy nad lodžiemi za účelem odvodu dešťové vody. Bude zahrnuto do projektu oprav lodžií.

V Muglinově 20.4.2009

Přílohy: prezenční listina


27.04.2009 17:23:53 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se