« Úvod | Zápis SVJ 4.6.2019 »

Schůze výboru 15.12.

Výbor se sešel, aby projednal dokumenty Odborné stanovisko k programu Nový Panel  a  Odbornou studii Zelená úsporám.  Tyto dokumenty představují výsledek snahy výboru dosáhnout na státní podporu z projektů Zelená úsporám a Nový Panel pro financování revitalizace našeho domu. Výbor dále rozhodl o svolání členské schůze na čtvrtek 14.1.2010 za účelem seznámení vlastníků bytových jednotek s těmito výsledky a odsouhlašení dalšího postupu - pozvánka.


Odbornou studii k programu Zelená úsporám vypracoval ing. Dvorský (DAF Projekt) na základě požadavku výboru. Studie řeší výpočet dle nových pravidel platných od 1.9.2009 jako výsledek propojení státních dotačních projektů Zelená úsporám a Nový Panel.

Závěr studie vyznívá v neprospěch využití dotací z programu Zelená úsporám na náš projekt z důvodu nesplnění tepelných úspor.

Pan Keller zaslal reklamační dopis s požadavkem na doplnění Studie neboť se domníváme, že zpracovaný dokument neobsahuje všechny požadované a dohodnuté náležitosti.

Dne 30.11. navštívili pánové Keller a Kadlec pana Malého (Poradenské centrum) aby získali další nezávislou konzultaci ohledně možnosti získání státní dotace na zateplení našeho domu. Výsledkem jednání je "Odborné stanovisko" k revitalizaci našeho domu s využitím státních prostředků z programů Zelená úsporám a Nový Panel, které výbor obdržel písemně dne 8.12.

Závěr zprávy vyznívá pozitivně pro využití dotací z programu Nový Panel pro projekt revitalizace našeho domu a potvrzuje výsledek odborné studie k programu Zelená úsporám. Dotace z programu Nový Panel však neumožňuje přímé čerpání prostředků jako program "Zelená úsporám" ale snížení úrokové sazby úvěru, poskytnutého na jeho realizaci.

I zde byl zaslán e-mail s požadavkem na upřesnění některých cen ve výpočtu a částečné doplnění zprávy. Pan Kadlec se znovu sešel s ing. Malým, aby projednali celkový přínos pro financování zateplení domu a možnou účast pana Malého na členské schůzi Společenství dne 14.1.2010.


19.12.2009 18:32:13 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se