« Úvod | Zápis SVJ 4.6.2019 »

Členská schůze 14.1.2010

Dne 14. ledna 2010 proběhla členská schůze Společenství domu č. 664 v prostorách sušárny. Na programu jednání bylo schválení již konkrétního postupu při revitalizaci domu a informace k dotačním programům Zelená úsporám a Nový panel, které se podařilo výboru zajistit. Schůze se zúčastnilo 13 z celkového počtu 16 vlastníků bytových jednotek - to je 81,25% zúčastněných (prezenčka).

Program schůze:

1.  Seznámení s výsledky odborných studií k programům Zelená úsporám a Nový panel s ohledem na projekt revitalizace našeho domu.

2.  Odsouhlasení provedení revitalizace domu s využitím státní dotace z programu Nový panel a s využitím financování bankovním úvěrem.

3.  Navýšení Fondu Oprav o 600,- Kč/měsíc dle předběžně vypočtených bankovních podmínek.

4.  Odsouhlasení využití komplexních služeb Poradenského centra Zelená úsporám v přípravné a projekční fázi realizace.

5.  Ostatní.


Po krátkém úvodu byli přítomní seznámeni s možnostmi využití dotačních programů pro náš dům. Podle zpracovaných odborných posudků (viz předchozí články) jsme museli konstatovat, že program Zelená úsporám je pro náš dům nedostupná. Jak vyplývá ze závěrů studií, dosažená úroveň snížení tepelných ztrát zateplením obvodových stěn nedosahuje hodnot, které program požaduje pro přiznání dotace. Do zateplení totiž již nelze započítat úsporu dosaženou výměnou plastových oken a zateplením střechy, které byly v domě v nedávné minulosti provedeny. Nabízí se ovšem možnost získat úrokové zvýhodnění úvěru na realizaci z programu Nový panel, kde podmínky celkových úspor na vytápění -z důvodu zateplení obvodového pláště- náš projekt splňuje.

Celý postup výpočtu a možnosti obou programů popsal ve svém vystoupení ing. Malý z Poradenského centra Zelená úsporám v Ostravě. Poradenské centrum se specializuje na komplexní služby investorům při zajištění potřebných dokumentů (zejména energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy, projektovou dokumentaci, vyřízení bankovního úvěru, vyřízení státní dotace a další) a řízení komplexní inženýrské činnosti v přípravné fázi.

centrum

Nabyté zkušenosti se zajišťováním státních dotací a znalosti problematiky nabízí  i našemu Společenství.

Shrnutí informací:

Předpokládané náklady na revitalizaci domu budou hrazeny částečně z prostředků ve FO a zbytek z bankovního úvěru s podporou úrokové dotace ze státního programu Nový panel. Měsíční platba do FO v průběhu čerpání úvěru musí být o 15% vyšší než kolik bude činit splátka úvěru (FO = 1,15*měsíční splátka úvěru). Podle předběžných výpočtů vychází navýšení měsíční platby do FO o 600,-Kč na bytovou jednotku.

Individuální uhrazení celé poměrné částky na revitalizaci za bytovou jednotku je možné. V tomto případě by se tomuto vlastníkovi platba do FO následně opět snížila a to na poměrnou úroveň, pokrývající minimálně zmíněných 15% splátky úvěru. Po tomto seznámení se s výsledky předběžných šetření přistoupila schůze ke hlasování o jednotlivých opatřeních, směřujících ke konkrétním krokům k zajištění realizace projektu:

A.  Členská schůze odsouhlasila realizaci revitalizace domu a vypracování projektové dokumentace v rozsahu kompletního zateplení obvodového pláště domu, obnovy lodžií a úprav v odvodu dešťové vody - 13x ANO.

B.  Členská schůze odsouhlasila využití čerpání státní dotace dle podmínek programu Nový panel - 13x ANO.

C.  Členská schůze odsouhlasila navýšení příspěvku do Fondu Oprav o 600,- Kč/měsíc na bytovou jednotku s účinností od nejbližšího možného termínu vyřízení u správce domu. Členská schůze pověřuje výbor zajištěním tohoto navýšení - 13x ANO.

D.  Členská schůze odsouhlasila využití komplexních služeb Poradenského centra Zelená úsporám v přípravné projekční fázi projektu dle podmínek uvedených ve zpracované studii - 12x ANO, 1x ZDRŽEL.

Další program schůze byl věnován provozním záležitostem:

- zjištění bytových jednotek, v nichž byly provedeny opravy na plynových spotřebičích za účelem kontroly obdržené faktury za tyto opravy;

- v následujících dnech bude probíhat plánovaná tříletá výměna vodoměrů teplé užitkové vody za repasované měřiče;

- výbor upozorňuje nájemníky, kteří mají okna nad hlavním vchodem do domu, že se množí případy zjištěného odpadu na stříšce nad hlavním vchodem. V případě opakování a zjištění viníka tohoto znečištění (láhve, cigaretové nedopalky, papíry), bude viník hnán k postihu;

- členská schůze odsouhlasila roční odměny členům výboru v nezměněné výši 3.000,- Kč/osobu a dále úhradu nákladů ing. Kellerovi za telefonní hovory a vypracování dopisní korespondence ve výši 1350,- Kč - 13x ANO.

- členská schůze schválila zřízení běžného účtu u některého bankovního domu (ČSOB) a převedení prostředků Společenství na tento účet. Toto opatření je z důvodu předpokládaného čerpání úvěru na revitalizaci domu a bankovních podmínek - 13x ANO.

- členská schůze schválila provedení opravy netěsnosti komínu a následného zatékání v bytě p. Rachvalíka. Úhradu nákladů požadovat z pojistného plnění pojištění domu - 13x ANO.

Konec schůze.


18.01.2010 18:35:47 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Komentáře

1 komentářů:
  • 20.01. 09:29, Miroslav Dlouhý

    Případné připomínky či doplnění jsou vítány.


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se