« Úvod | Zápis SVJ 4.6.2019 »

Členská schůze 26.4.2010

Zápis ze schůze Společenství domu čp. 664, Ostrava - Muglinov, konané dne 26. dubna 2010 v sušárně domu.

Schválený program schůze:

- Úvod

- Informace o postupu přípravy regenerace domu

- Projednání nákladů na platby (návrh zaslalo družstvo)

- Různé

- Diskuse a závěr

Projednání a přijatá usnesení:

1. Úvod

Předseda výboru zahájil schůzi v 18:00 a přivítal přítomné členy Společenství.

Členské schůzi je přítomno 13 vlastníků; spoluvlastnický podíl zúčastněných činí 1481/1892, což je 78,277% vlastníků. Členská schůze je usnášeníschopná. Výsledky hlasování jsou přepočteny na počet přítomných vlastníků.

Celý zápis ze schůze je k dispozici zde.


V textu zápisu jsou použity následující odkazy na zdroje na internetu, které souvisí s projednávanou problematikou:

webová prezentace firmy Dovra - hliníkový program

vlastníci garáží a jejich účast na nákladech domu

zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů

Skarea s.r.o. - zpracovatel energetického auditu a odborného posudku


12.05.2010 19:48:56 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se