« Úvod | Shromáždění 12.11. »

Výběrové řízení na dodavatele stavby

V minulých dnech probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavby regenerace našeho domu. Společenství domu Švédská 664/29 v zastoupení KRP Green s.r.o. oslovilo dopisem ze dne 21.6.2010 osm vybraných stavebních společností s poptávkou na předložení cenové nabídky na provedení stavby dle projektové dokumentace, vyhotovené projekční kanceláří DaF s.r.o. Čtyři stavební společnosti doporučilo poradenské centrum KRP Green s.r.o., čtyři firmy navrhl výbor Společenství. Jednání se účastnili a členy výběrové komise byli Jan Kadlec, Vladimír Keller, Miroslav Dlouhý, Petr Vychopeň, Drahomír Janíček a Martin Brabenec.
Cenovou nabídku předložilo v řádném termínu k 9.7.2010, 15:00 hod. sedm z osmi oslovených společností v abecedním pořadí:
  Bytostav Poruba a.s., Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba (protokol č.6)
  DVF Invest s.r.o., Na Obvodu 1098/41, 703 00 Ostrava Vítkovice (protokol č.1)
  FICHNA-HUDECZEK a.s., Píšť 535, 747 18 Píšť (protokol č.5)
  INTOZA s.r.o., Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava (protokol č.2)
  Meccano, s.r.o., Záchranářů 154, 735 14 Orlová Poruba (cenová nabídka nepředložena)
  MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava (protokol č.7)
  OMLUX, spol. s r.o., Wattova 15, 702 00 Ostrava Přívoz (protokol č.4)
  Therm, spol. s r.o., Pavlovova 44, 700 30 Ostrava Zábřeh (protokol č.3)
Na základě předložených cenových nabídek výběrová komise dne 12.7.2010 (viz Protokol k otevírání obálek s nabídkami uchazečů pro zadavatele stavby) konstatovala, že všechny předložené cenové nabídky splňují požadavky zadavatele a rozhodla požádat čtyři předkladatele s nejvýhodnější nabídkou (protokoly č. 4,5,6 a 7) o úpravu ceny díla respektive záručních podmínek ve 2. kole výběrového řízení. V období od 12.7.2010 do 26.7.2010 členové výběrové komise prověřili několik referencí uchazečů postoupivších do druhého kola výběrového řízení a na jednání s projektantem (ing, Dvorský, DaF, s.r.o.) dne 20.7.2010 prověřili a porovnali materiálovou správnost dvou nejvýhodnějších cenových nabídek s projektovým zadáním. Následně upozornili uchazeče na nedodržení materiálové skladby některých kapitol v jejich nabídce dle projektové dokumentace a kvůli cenovému srovnání požadovali opravu nacenění prací dle požadavku projektové dokumentace. Vyhodnocení upravených cenových nabídek ve 2. kole výběrového řízení proběhlo v souladu s vyhlášenými podmínkami dle zadání a projektové dokumentace. Ve 2. kole předložily firmy následující upravené cenové nabídky včetně 10% DPH:
  Bytostav Poruba a.s. nedodal nabídku ve 2. kole
  FICHNA-HUDECZEK a.s. 5 034 958,- Kč
  MIJO-STAV stavby s.r.o. 4 281 753,- Kč
  OMLUX, spol. s r.o. 4 421 452,- Kč
V průběhu jednání 2. kola výběrového řízení proběhla diskuse členů výběrové komise k předloženým cenovým nabídkám jednotlivých firem, jejich referencím, velikosti, zkušenostem a záručním podmínkám, době existence na trhu, aj. Výběrová komise v závěru jednání hlasovala o vítězi výběrového řízení takto:
  PRO MIJO-STAV stavby s.r.o. hlasovali Vladimír Keller, Miroslav Dlouhý, Petr Vychopeň,
  PRO OMLUX, spol. s r.o. hlasovali Drahomír Janíček a Martin Brabenec,
Tímto těsným výsledkem výběrová komise (při omluvené neúčasti Jana Kadlece) určila vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby společnost MIJO-STAV stavby s.r.o. Druhá v pořadí se umístila společnost OMLUX spol. s r.o. Výběrová komise předkládá výsledek výběrového řízení členské schůzi Společenství ke schválení a doporučuje udělit výboru Společenství souhlas s uzavřením Smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení s tím, že předložená cenová nabídka za celkovou realizaci díla dle projektové dokumentace je cenou maximální. Dále členská schůze Společenství bude schvalovat předložený návrh financování bankovním úvěrem s využitím dotací Zelená úsporám a Nový panel.
27.07.2010 15:00:01 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se