Domovní řád

V rubrice "Dokumenty ke stažení" je možné najít Nový Domovní řád.
05.11.2017 09:00:33 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Domovní řád

V příloze je ke stažení platný domovní řád:
28.02.2017 18:54:14 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Smlouva s RAJA správa nemovitostí s.r.o.

Od 1.1.2017 má naše Společenství nového správce domu. Je jím společnost RAJA - správa nemovitostí s.r.o.
Příkazní smlouva je k nahlédnutí zde.

28.12.2016 16:12:46 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Notářský zápis a text Nových Stanov

V rubrice "Dokumenty ke stažení" lze nalézt notářský zápis s textem Nových Stanov Společenství.
13.01.2016 14:14:34 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Mandátní smlouva

Mandátní smlouva mezi správcem domu a Společenstvím vlastníků domu č.p. 664 je k dispozici v rubrice Dokumenty ke stažení...
10.11.2015 09:36:02 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Návrh znění nových Stanov Společenství

Od správce domu - SBD Hlubina - jsme obdrželi návrh znění nových Stanov Společenství vlastníků. Změna stanov je vynucena požadavky Nového Občanského zákoníku. Připomínky k textu nových Stanov můžete zasílat emailem správci těchto webových stránek anebo přímo členům výboru Společenství. V dalších článcích budeme upozorňovat na nejdůležitější změny ve Stanovách a zvěřejňovat případné připomínky vlastníků bytových jednotek.
02.04.2015 15:19:41 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Smlouva o dílo

Výbor společenství informuje o textu Smlouvy o dílo podepsanou s vítězem výběrového řízení. Text smlouvy je k dispozici zde: Smlouva o dílo.


12.08.2010 14:51:44 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Energetický audit

Zpracování podkladů pro revitalizaci domu je v plném proudu. Postupně zde zveřejníme dostupné dokumenty tak, aby členové našeho Společenství měli souhrné informace na jednom místě. Dnes přinášíme Energetický audit.


14.05.2010 09:01:36 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Příprava smluv

Na základě usnesení členské schůze ze dne 14.1.2010 jedná výbor Společenství o uzavření dvou smluv:

  •  Smlouva o komplexní spolupráci při zajištění nezbytných podkladů pro zahájení projektu revitalizace domu a dokumentace pro získání dotace z programu Nový panel
  • Smlouva o vypracování projektové dokumentace, energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy

Smlouvy jsou k nahlédnutí u členů výboru. Případné připomínky je možné směrovat na členy výboru do konce února.


24.02.2010 10:38:33 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Text mandátní smlouvy

Dne 29.9.2008 byla podepsána mandátní smlouva s SBD Hlubina o úplatném zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu a stanovení práv a povinností při výkonu činností, vyplývajících ze vztahu Společenství, jednotlivých vlastníků jednotek a správcem domu. Mandátní smlouva nabyde účinnosti dnem 1.1.2009. Dnem účinnosti této mandátní smlouvy zaniknou dosavadní uzavřené smlouvy o zajišťování správy s jednotlivými vlastníky jednotek v domě.
21.10.2008 20:13:23 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis v OR

Společenství bylo zapsáno v rejstříku společenství vlastníků dne 16.07.2008 pod spisovou značkou S 6246, vedeném u krajského soudu v Ostravě. Na uvedeném odkazu naleznete identifikační údaje Společenství a rovněž sbírku listin. Tato sbírka listin obsahuje notářský zápis z ustavující schůze a stanovy Společenství. Zápis v OR
21.09.2008 18:48:53 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se