Zápis SVJ 11.12.2018

Zápis ze Shromáždění SVJ ze dne 11.12.2018.
18.01.2019 00:00:00 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis ze Shromáždění SVJ

Zápis ze Shromáždění SVJ ze dne 13.6.2018 je k dispozici.


15.06.2018 12:05:49 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis ze Shromáždění SVJ

Zápis ze Shromáždění SVJ z 1.11.2017 je možné stáhnout ZDE.
02.03.2018 18:19:48 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz


Výbor 1.12.2016

Společenství vlastníků domu čp. 664, Ostrava – Muglinov, 
Zápis ze schůze výboru
konané dne 1. prosince 2016 v bytě č. 9

Schválený program schůze:
1. Zápis z poslední schůze shromáždění
2. Doplňující volby do výboru
3. Zápis změn do rejstříku společenství
4. Projednání textu příkazní smlouvy s novým správcem
5. Setkání se zástupcem nového správce
6. Kontrola plánu revizí
7. Různé

Přílohy:20.12.2016 14:06:32 | Autor: ing. Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Schůze SVJ 24.11.2016

Zápis ze shromáždění 
Společenství vlastníků domu č. p. 664, Ostrava – Muglinov, 
konané dne 24. listopadu 2016 v suterénu domu.

Schválený program schůze:
1. Zahájení
2. Hlasování o novém správci domu – RAJA, správa nemovitostí s.r.o.
3. Doplňovací volby do výboru společenství vlastníků (návrh Mgr. Rachfalík)
4. Informace o ukončených a probíhajících akcích v domě
5. Plánované akce v roce 2017
6. Schválení účetní závěrky za rok 2015 a zpráva o hospodaření společenství
7. Diskuse, různé
8. Ukončení

Přílohy:
Příloha k účetní závěrce 2016


20.12.2016 13:47:01 | Autor: ing. Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Výbor 13.6.2016

Společenství vlastníků domu čp. 664, Ostrava – Muglinov, 
konané dne 13. června 2016 v suterénu domu.

Schválený program schůze:
1. Zápis z poslední schůze shromáždění
2. Rezignace 2 členů výboru
3. Předání funkcí
4. Volby
5. Zápis změn do rejstříku společenství
6. Výpověď mandátní smlouvy SBD
7. Výběrové řízení na nového správce
8. Výtah postup
9. Elektro rekonstrukce postup
10. Rozúčtování nákladů na teplo od r.2016
11. Účetní závěrka za rok 2015
12. Různé

(více)
23.06.2016 09:27:33 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis 30.5.2016

Zápis ze shromáždění 
Společenství vlastníků domu č. p. 664, Ostrava – Muglinov, 
konané dne 30. května 2016 v suterénu domu.

Schválený program schůze:
1. Zahájení
2. Doplňovací volby do výboru společenství vlastníků (navržen ing. Petr Vychopeň)
3. Hlasování o realizaci výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu ke všem bytům v domě (znění bodu hlasování uveden v programu schůze)
4. Ukončení

(více)
23.06.2016 09:11:10 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis 12.5.2016

Zápis z mimořádné schůze 
Společenství vlastníků domu č. p. 664, Ostrava – Muglinov, 
konané dne 12. května 2015 v suterénu domu.

Schválený program schůze:
1. Zahájení
2. Projednání realizace záměru výstavby výtahu
3. Informace o stavu Fondu oprav k 30.4.2016
4. Projednání plánu investic pro rok 2016 (pro správce)
5. Odměny a příspěvky členům výboru
6. Informace o akci „Oprava elektroinstalace …“
7. Ostatní
8. Závěr16.05.2016 00:00:00 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis ze schůze 13.7.2015

Zápis ze schůze Společenství domu čp. 664, 

Ostrava – Muglinov, konané dne 13. července 2015 

v suterénu domu.

 

Program schůze:

1.   Zahájení

2.   Volba členů samosprávy

3.   Diskuse

4.   Závěr

(více)
17.07.2015 10:43:39 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

2015-04-02 Zápis ze schůze Společenství

Zápis ze schůze Společenství konané dne 2.4.2015 a Prezenční listina.
24.04.2015 10:12:28 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis z mimořádné schůze

Zápis z mimořádné schůze Společenství domu čp. 664, Ostrava – Muglinov, konané dne 13. října 2014 v suterénu domu najdete zde.
16.10.2014 17:14:27 | stálý odkaz

Schůze výboru 29.9.2014

Zápis z jednání výboru Společenství ze dne 29.9.2014.
Přítomní:  Dlouhý, Kadlec, Keller
Hosté:  Janíček
Program:
 • Projednání úhrady škody OVaK ve výši 6 669,-Kč
 • Stížnost na rozdílnou výši příspěvků na výměnu garážových vrat
 • Plán výměny ventiláčního systému 
 • Stav účtu Fondu oprav
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z výkonu funkce statutárního orgánu


30.09.2014 00:00:00 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Schůze Společenství 22.5.2014

Zápis ze schůze Společenství domu čp. 664, Ostrava - Muglinov, konané dne 22. května 2014 v suterénu domu.

Schválený program schůze:
 1. Zahájení
 2. Informace o stavu Fondu oprav k 31.3.2014
 3. Schválení plánu investic pro rok 2014 (předkládáme správci)
 4. Ostatní
 5. Diskuse
 6. Závěr

(více)
22.05.2014 00:00:00 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis z výběrového řízení

Na základě usnesení shromáždění vlastníků bytových jednotek ze dne 23.5.2013 vypsal výbor Společenství výběrové řízení na provádění úklidových služeb společných prostor v domě.
Zápis z výběrového řízení na provádění úklidu společných prostor v domě.


20.11.2013 00:00:00 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Schůze Společenství 23.5.2013

Zápis a Prezenční listina

z jednání Společenství  domu čp. 664, Ostrava – Muglinov, 

konané dne 23. května 2013 v suterénu domu.

 

(více)
23.05.2013 00:00:00 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

2013-05-02 Jednání výboru

Zápis z jednání výboru ze dne 2.5.2013.
02.05.2013 00:00:00 | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Schůze výboru 2.01.2013

Ihned po začátku nového roku se sešel výbor Společenství, aby zahájil svoji činnost a informoval členy Společenství o plánech v roce 2013. Zápis z jednání výboru je uložen zde. Příloha k zápisu obsahuje vyjádření SBD k záporným zůstatkům ve vyúčtování fondu oprav garáží - zde. (více)
13.01.2013 18:47:54 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis z jednání 2.8.2010

Dne 2. srpna 2010 proběhlo jednání Společenství domu čp. 664. Na programu jednání vlastníků bylo odsouhlasit výsledek výběrového řízení a schválit financování zateplení a opravy lodžií. Zápis z tohoto jednání je k nahlédnutí zde: Zápis z jednání 2.8.2010 Vzhledem k tomu, že účast vlastníků na jednání nedosáhla potřebných 75% všech vlastníků, potřebných pro odsouhlasení rekonstrukce domu podle odstavce 5, §11, Zákona č. 72/1994 Sb., bylo členskou schůzí přijato Usnesení z jednání. Výbor Společenství byl pověřen zajistit vyjádření zbývajících nepřítomných vlastníků k tomuto Usnesení a tím splnit zákonné požadavky pro schválení realizace a financování zateplení domu a opravy lodžií. Text Usnesení je k nahlédnutí zde: Usnesení ze dne 2.8.2010
05.08.2010 09:46:33 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Členská schůze 26.4.2010

Zápis ze schůze Společenství domu čp. 664, Ostrava - Muglinov, konané dne 26. dubna 2010 v sušárně domu.

Schválený program schůze:

- Úvod

- Informace o postupu přípravy regenerace domu

- Projednání nákladů na platby (návrh zaslalo družstvo)

- Různé

- Diskuse a závěr

Projednání a přijatá usnesení:

1. Úvod

Předseda výboru zahájil schůzi v 18:00 a přivítal přítomné členy Společenství.

Členské schůzi je přítomno 13 vlastníků; spoluvlastnický podíl zúčastněných činí 1481/1892, což je 78,277% vlastníků. Členská schůze je usnášeníschopná. Výsledky hlasování jsou přepočteny na počet přítomných vlastníků.

Celý zápis ze schůze je k dispozici zde.

(více)
12.05.2010 19:48:56 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Členská schůze 14.1.2010

Dne 14. ledna 2010 proběhla členská schůze Společenství domu č. 664 v prostorách sušárny. Na programu jednání bylo schválení již konkrétního postupu při revitalizaci domu a informace k dotačním programům Zelená úsporám a Nový panel, které se podařilo výboru zajistit. Schůze se zúčastnilo 13 z celkového počtu 16 vlastníků bytových jednotek - to je 81,25% zúčastněných (prezenčka).

Program schůze:

1.  Seznámení s výsledky odborných studií k programům Zelená úsporám a Nový panel s ohledem na projekt revitalizace našeho domu.

2.  Odsouhlasení provedení revitalizace domu s využitím státní dotace z programu Nový panel a s využitím financování bankovním úvěrem.

3.  Navýšení Fondu Oprav o 600,- Kč/měsíc dle předběžně vypočtených bankovních podmínek.

4.  Odsouhlasení využití komplexních služeb Poradenského centra Zelená úsporám v přípravné a projekční fázi realizace.

5.  Ostatní.

(více)
18.01.2010 18:35:47 | 1 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Schůze výboru 15.12.

Výbor se sešel, aby projednal dokumenty Odborné stanovisko k programu Nový Panel  a  Odbornou studii Zelená úsporám.  Tyto dokumenty představují výsledek snahy výboru dosáhnout na státní podporu z projektů Zelená úsporám a Nový Panel pro financování revitalizace našeho domu. Výbor dále rozhodl o svolání členské schůze na čtvrtek 14.1.2010 za účelem seznámení vlastníků bytových jednotek s těmito výsledky a odsouhlašení dalšího postupu - pozvánka.

(více)
19.12.2009 18:32:13 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Členská schůze 20.4.

Dne 20.4.2009 proběhla členská schůze Společenství v tradičních prostorách domu.

Zápis z jednání:

(více)
27.04.2009 17:23:53 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Schůze výboru 8.4.

Výbor se mimořádně sešel, aby projednal podmínky nově spuštěného Programu na podporu zateplení domů nepanelových technologií. Podmínky programu lze nalézt zde. Po prostudování podmínek programu 'Zelená úsporám' (poděkování panu Vychopňovi) musel výbor konstatovat, že stavební technologie našeho domu (BP70 OS) nevyhovuje podmínkám programu a na dotace z tohoto programu tedy nedosáhneme. Výbor rozhodl o svolání členské schůze s následujícím programem: Termín konání: v pondělí 20.4.2009 v 1800 hod. Program: (více)
09.04.2009 19:42:29 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Schůze výboru 11.3.

Výbor se sešel na své první letošní schůzi, aby projednal postup příprav zateplení domu. Schůze se účastnili všichni členové výboru a pan Vychopeň. Program dotací. Koncem března se očekává vyhlášení nového Programu dotací pro podporu kvalitního zateplení budov nepanelového typu. Vyhlášení programu a podmínky pro podání žádosti a kritéria pro získání dotací bude sledovat pan Vychopeň a ihned po vyhlášení výbor projedná možnost čerpání dotací. Kvůli programu bude nutné oddělit rozpočet na zateplení domu od rozpočtu na opravu lodžií a ostatní práce. Rozšíření projektu. Po konzultacích s projektantem a odborníkem z VŠB na zateplení budov výbor navrhuje rozšíření projektu o zateplení celého domu, tedy včetně východní a západní balkónové zdi. Tímto by se vyrovnaly tepelné rozdíly zdí, které v budoucnu budou způsobovat problémy. Je rovněž možné, že podmínky dotačního programu budou vyžadovat energetický audit domu. Další rozšíření projektu spočívá v úpravě atiky a ve svedení dešťové vody do vnitřního odpadu. V současnosti voda z atiky stéká nekontrolovaně. Tato rozšíření je nutné projednat a odsouhlasit na členské schůzi, která by měla proběhnout koncem dubna. Ostatní. Byla odeslána poptávka na modernizaci nouzového osvětlení. Předpokládaná cena nepřesáhne 43.000,- Kč. Viz zápis z předcházející členské schůze.
09.04.2009 19:10:03 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Zápis ze schůze SVJ

Dne 30.10.2008 proběhla schůze Společenství (SVJ). Informace k programu schůze naleznete v přiloženém zápisu . Do rubriky "Dokumenty ke stažení" byly nově přidány Stanovy společenství a notářský zápis z ustavující schůze.
11.11.2008 13:52:34 | 2 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

Schůze výboru 20.10.

Dne 20.10.2008 proběhla již druhá schůzka výboru. Na programu jednání byla příprava schůze Společenství. Výbor odsouhlasil svolání schůze Společenství na 30.10.2008 od 18:00 v prostorách sušárny domu. Výbor projednal a schválil program schůze. Předseda výboru informoval o předběžném výsledku průzkumu mezi vlastníky jednotek o jejich představě financování rekonstrukce domu a výbor diskutoval způsoby zajištění financování v případě nesolventnosti některého z vlastníků jednotek. Dále výbor projednal časový harmonogram rekonstrukce domu, který bude představen na schůzi Společenství. Místopředseda výboru informoval o stavu finančních prostředků Společenství tak, jak jej obdržel od SBD Hlubina. Rovněž výbor seznámil s chystanými opravami v následujícím období. Výbor se dále zabýval návrhem odměn statutárních orgánů Společenství a úhrad nákladů spojených se správou domu. Schůzka výboru začala v 18:30 a končila ve 20:00. (více)
21.10.2008 10:00:26 | 0 komentářů | Autor: Miroslav Dlouhý | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se